hu

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A SIC Hungary Kft. tájékoztatja a weboldalt látogatókat és az azon található funkciók használóit az adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

A SIC Hungary Kft., mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) valamint a „természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról […]” szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, Általános Adatvédelmi rendeletben (továbbiakban: GDPR) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai

Név: SIC Hungary Kft.

Székhely: 3060 Pásztó, Mária tanya 2.

Levelezési cím: 3060 Pásztó, Mária tanya 2.

Cégjegyzékszám: 12-09-002809

Adószám: 11211084-2-12

E-mail cím: info@sickft.hu

Telefonszám: +36 32 563 040

Honlap: https://www.sickft.hu

 

Adatkezelések

A SIC Hungary Kft az alábbi weboldalhoz kapcsolódó online adatkezelési tevékenységeket végzi:

 • Üzenetküldések fogadása: információkérések, árajánlatkérések, megrendelések és panaszkezelés, minőségi kifogások kezelésének céljából;
 • Sütik (cookie-k): felhasználói kényelem elősegítése, az oldal funkcionalitásának támogatása, a felhasználói élmény növelése, a felhasználói preferenciák megismerésének céljából;
 • Hírlevél szolgáltatás: A ügyfelek, beszállítók, partnerek és a potenciális ügyfelek tájékoztatása a cég üzleti, műszaki és társadalmi tevékenységéről;
 • Marketing: statisztikai elemzésekből nyert adatok alapján végzett online reklám tevékenység a Google, a Facebook és a Youtube szolgáltatásainak segítségével.

Az adatkezelés(ek) célja és időtartama

A SIC KFT által folytatott adatkezelés általános célja:

 • ügyfeleink beazonosítása és nyilvántartása,
 • ügyféligények rögzítése a pontos árajánlat érdekében,
 • ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,
 • megrendelés történet rögzítése a gördülékeny kiszolgálás, garanciális vagy panaszkezelési javítási igények érdekében,
 • szolgáltatásaink és munkafolyamatataink javítása érdekében;

Az adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján ügyfeleink hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GPDR 6.cikk (1) bekezdésének a) pontja valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előzetes önkéntes adatkezelési hozzájárulás az érintett (Felhasználó) részéről. Weboldalunkon található üzenetküldő, árajánlatkérő és hírlevél feliratkozó űrlapok használatával a Felhasználó hozzájárul a lent részletezett adatok kezeléséhez.

Kezelt adatok köre

A SIC Hungary Kft. a hivatalos weboldalához kapcsolódó online szolgáltatások során a az alábbiak szerint részletezett adatokat kezeli: 

Üzenetküldés

A SIC Hungary Kft. a weboldalra érkezők információs kéréseinek megválaszolásához, árajánlatkéréseik fogadásához és/vagy panaszkezeléshez webes felületű üzenetküldő szolgáltatás alkalmaz, amelynek használata során az érintetteknek fel kell tüntetniük – a néven és a cégnéven kívül – a telefonos és e-mailes elérhetőségeiket. A SIC Kft. ezeket az adatokat bizalmasan kezeli és kizárólag az érdeklődők, jövőbeli ügyfelek kiszolgálása érdekében valamint panaszkezelés során használja fel.

Az árajánlatkérőkről az árajánlat kiadásához az alábbi adatokat rögzítjük:

 • Szervezet vagy személy megnevezése
 • Székhely és/vagy telephelye
 • Szállítási, levelezési cím
 • Adószám
 • Kapcsolattartó neve
 • Név, email cím, telefonszám
 • központi email cím és telefonszám
 • iparág
 • munkagép márkája, típusa, tonna szerint kategorizálása
 • érdeklődés besorolása termékkategória szerint
 • géppark

A rendszerből automatikus üzeneteket is küldhetünk az árajánlatkérőknek, abból a célból, hogy részletes tájékoztatást tudjunk nyújtani rendelése feldolgozottsági szintjéről.

Sütik – cookie-k

A látogatók a hivatalos weboldalt személyes adatok megadása nélkül tekinthetik meg. A használat során azonban sor kerülhet olyan technikai jellegű adatok kezelésére, amelyek nem hozhatóak közvetlenül kapcsolatba egy adott természetes személlyel. Ilyen adatok kezelésére, információk rögzítésére szolgálnak a „cookie-k” (magyarul sütik).

A sütik olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett weboldalak helyeznek el a számítógép böngészőjében. Széles körben használják a weboldalak hatékony üzemeltetése és webes szolgáltatások során. A sütik célja, hogy adatokat rögzítsenek a weboldalhoz köthető felhasználói szokásokról, az adott eszköz (pc, tablet, telefon) internetes beállításairól vagy a látogatások időtartalmáról statisztikai alapot szolgáltatva a felhasználói élményt növelő, optimális működés elérését és/vagy a funkcionalitást bővítő fejlesztési irányok meghatározásához vagy a személyre szabott felhasználó barát böngészés biztosítása.

Az adatgyűjtés anonimizált illetve aggregált formában történik, amelyek eredményéből nem vagy csak rendkívüli nehézség árán lehet egy-egy egyedi eszközt vagy annak felhasználóját beazonosítani.

A sütik használatára önkéntes hozzájárulás alapján kerül sor. Amennyiben a felhasználó nem kíván az ilyen célú adatkezeléshez hozzájárulni, akkor a felajánlott beállítási lehetőségekkel élve letilthatja a sütik használatát.

 

Cookie típusa

Cookie célja

Megőrzési, tárolási idő

a süti nyelvi információkat tárol

nyelvi információkat tárol

1 év

süti belépési információkat tárol

belépési információt tárol, mikor a felhasználó belép egy oldalra: (2x süti ugyanazzal a tartalommal)

látogatási folyamat végén
vagy
2 hétig, ha a felhasználó aktiválja az „Emlékeztess” funkciót

Google Analytics követési info

látogatóiszám mérés

2 év

Google Analytics throttle info

segíti a látogatóiszámmérés folyamatát

10 perc

 

A weboldalak látogatásakor keletkező adatok

A Webhosting szolgáltató által üzemeltetett webszerver automatikusan is tárolhat egyes adatokat a www.sickft.hu weboldalunk megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A webszerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítására, valamint a szolgáltatások színvonalának javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:

 • a látogatás időpontja,
 • a megtekintett oldal címe,
 • a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),
 • a látogató IP-címe,
 • a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.

Hírlevél

Hírlevél adatbázisunkban az alábbi adatokat rendeljük a feliratkozókhoz:

 • email cím
 • név
 • hozzáadás módja és ideje
 • utolsó adatváltozás ideje

Hírleveleinkről minden levél aljában leiratkozási linket helyeztünk el, illetve az info@sickft.hu -ra érkező leiratkozási szándékokat is maradéktalanul kezeljük.

Marketingtevékenység

Marketingtevékenység -online promóciós és reklám tevékenység – során:

 • forgalomalapú statisztikai elemzések végezése abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait,
 • célcsoportokat képez ügyfélköréből, akiket egy adott szolgáltatás vagy akció érdekelhet, illetve akik számára az akciókat meghirdeti,
 • e-mailben hírleveleket, reklámokat küld ki weboldal viselkedést vizsgál;

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a SIC KFT semmilyen különleges adatot nem tart nyilván ügyfeleiről. Ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket tartunk nyilván.

Adatfeldolgozók

Webhosting

Név: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 2225 Üllő, Gyár utca 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-109794

Adószám: 13810359-2-13

A Viacom Kft. webszerver hosting szolgáltatást nyújt, gondoskodva a weboldal platformjául szolgáló hardveres és szoftveres keretek megbízható működéséről. A Viacom, mint szolgáltató biztonsági és minőségbiztosítási okból automatizált szerver naplózást végez.

Online marketing

Név: GGROW LTD

Cím: Anglia, Brighton & Hove, 1 Hova Villas

Cégjegyzékszám: 09248928

Adószám: GB247945662

A weboldalunk látogatottságának mérését, statisztikák készítését valamint a Google Analytics és Adwords remarketingjét a GGROW Ltd. végzi.

Weboldal

Név: WEBBEN DESIGN Kft.

Cím: 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos utca 20. 3. ép. mfsz 2.

Cégjegyzékszám: 10-09-032025

Adószám: 23411322-2-10

A weboldal üzemeltetését és fejlesztését a WEBBEN Design Kft. végzi.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ügyfél mint érintett által megadott személyes adatok megismeréséhez csak azon dolgozók jogosultak, akik karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:

 • ügyvezetésért felelős személyek
 • értékesítők
 • logisztikai munkatársak
 • pénzügyi munkatársak
 • IT és adatvédelmi munkatársak

Továbbá, a bevezetőben ismertetett hatályos jogszabályok alapján az érintettnek bármikor jogában áll tájékoztatást kérnie a róla nyilvántartott személyes adatokat illetően, valamint azokat teljeskörűen megismernie.

Adatok törlése

Ügyfeleink mint érintettek a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését nyilvántartásunkból. Azonban az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célok valamelyikéből szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, a SIC Kft. által alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

– vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Tartalom és szerzői jogok

A SIC Hungary Kft. hivatalos weboldalának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal formai és tartalmi elemei, így annak bármely képi, szöveges eleme vagy egyéb információs elemei kizárólag a SIC Kft. mint jogos tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel illetve sokszorosíthatóak. A SIC Kft. a teljes honlapnak, mint gyűjteményes műnek a szerzője és felelős szerkesztője, ugyanakkor jogai nem érintik az összeválogatott művek szerzőinek önálló jogait.

A hivatalos weboldal más tartalmakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Ezeknek az oldalaknak a tartalmáért, a bennük fellelhető információért, szoftverért vagy bármely egyéb megjelenített termékért, szolgáltatásért illetve felhasználásuk következményeiért, adatvédelmi és adatkezelési szabályzásukért felelősséget a SIC Kft. nem vállal.

A Kft. a hivatalos weboldalának látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy véli, hogy a SIC Kft. adatvédelmi és adatkezelési gyakorlata során sérültek személyes adataihoz fűződő jogai, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a SIC Hungary Kft.-vel a megadott elérhetőségeken, hogy panaszát mielőbb orvosolhassuk Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy panaszával kapcsolatban a SIC Kft. nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a továbbiakban bírósághoz fordulnia.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

Az SIC Kft. mint adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban az ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

Minőség és profizmus a gumigyártásban 1936 óta
Ipari gumitermékre van szüksége? Vegye föl a kapcsolatot a SIC szakembereivel! Megkeresésére rövid időn belül válaszolunk.